Name Catalog # Classification Applications
 Anti-(Rabbit+Mouse IgG), Polymerized HRP  ICP9988   Secondary Antibodies  ELISA, WB, IHC
 Anti-Goat IgG Antibody, FITC  ICP9720   Secondary Antibodies  IF
 Anti-Goat IgG Antibody, HRP  ICP9723   Secondary Antibodies  ELISA, WB, IHC
 Anti-Mouse IgG Antibody  ICP9401   Secondary Antibodies  ELISA, WB, IHC, IAC
 Anti-Mouse IgG Antibody, Cy5.5  ICP9768   Secondary Antibodies  WB, IF
 Anti-Rabbit IgG Antibody, FITC  ICP9818   Secondary Antibodies  ELISA, WB
 Anti-Rat IgG Antibody  ICP 9710   Secondary Antibodies  ELISA WB IHC IAC
 Anti-Rat IgG Antibody, HRP  ICP 9717   Secondary Antibodies  ELISA; WB; IHC
 Avidin-HRP  ICP0617   Common Reagents  ELISA, WB, IHC
 Beta-Actin Antibody  CN0850   Internal Standards  ELISA, WB
 Beta-Tubulin Antibody  CN0860   Internal Standards  ELISA, WB
 Beta-Tubulin Antibody, HRP  CN0865   Common Reagents  ELISA, WB
 Biotin Antibody Agarose  ICP0615   Affinity Chromatography  IAC, IP
 Biotin Antibody, Cy5.5  ICP0698   Common Reagents  Fluorescent detection
 Biotin Antibody, FITC   ICP0613   Common Reagents  IF
 75  Items    5 Pages      [ 1 ]